ByteFEST 2008

09. 09. 2009 Řočníky

První zářiový víkend (5.-7.) se počítačoví nostalgici sešli opět v Kulturním sále žst. Praha-Smíchov. Pátek byl pojat jako den příprav, přesto se dostavilo dost lidí, takže úderem půlnoci mohla sobota začít "pařbou" her na plátně.

V 10 hodin začal již tradičně den otevřených dveří pro veřejnost.

Foto 28, (p) Océ

Teď už víme, že upoutávka na Texas Instruments měla svoje odůvodnění. Perfektní přednáška přítele Bucciho       o programovatelné kalkulačce TI-59 s názvem "Příběh kalkulačky, která chtěla být počítačem" byla korunovaná předem avizovanou soutěží o hodnotnou cenu. Když se však začaly rozdávat testy, zmrzly úsměvy na tvářích. Tato recese zabrala. Vítěze pak na závěr potěšila cena - plně funkční TI-59 v originálním pouzdře.

Další přednášku si do pozdních odpoledních hodin připravoval Wotnau a k večeru překvapil. Téma - "Osmibitová smrt". Bylo to téma dost frustrující pro fandy osmibitů, ale pak se opravdu každýl bavil, když tato přednáška s prezentaci pojednávala vlastně o tom, jakým způsobem výrobci her ztvárňovali smrt hlavního hrdiny :-) _______________________________________________________________________________________

Kdo se zúčastnil, ten to viděl na vlastní oči. Kdo zaváhal, může se podívat alespoň na fotky a přečíst ohlasy:

Logout, Starej Mraf, KrupkaJ, ZdenekB, Wojta, DaMi, Holyna a Lazy si na BF balí svačinu - video    

_______________________________________________________________________________________

Poděkování patří firmě Océ Praha za velký venkovní banner a vstupenky.

Rovněž děkujeme vedení žst. Praha Hl n. a žst. Praha Smíchov, že nám bylo umožněno parkování v prostorách stanice Smíchovské nádraží, jinak určených pro služební vozidla. _______________________________________________________________________________________

Závěrečné shrnutí a vysvětlení problémů:

Kulturní sál železniční stanice Praha-Smíchov. Snad nejlépe situované místo pro konání akce takového významu. Tento kulturní sál patřil původně železniční stanici Praha Smíchov a obhospodařovaly ho Odbory (OSŽ).    Proto jako zaměstnanec Českých drah a jako člen odborů jsem měl možnost pronájmu za symbolickou částku. A tak jsem si vždy včas zajistil termín pro konání dalšího ročníku. Ale ouha ! Na základě rozhodnuti představenstva Českých drah, a.s. ze dne 27.ledna mělo dojít k převedeni i tohoto sálu pod RSM - regionální správu majetku.

Takže stanice se sálem již nemohla nakládat a RSM ještě ne, protože se zdržela inventarizace a i to předání. A tak vlastně nebyl nikdo, kdo by mi stoprocentně potvrdil objednávku. Teprve 7.července jsem obdržel koncept smlouvy o pronájmu. Dle ceníků a tabulek mi RSM vypočítala částku 5.700,-Kč splatnou předem :-(

To byl trojnásobek částky obvyklé, takže následovalo další vyjednávání. Nakonec jsme se shodli na částce 3.800,-   za 48 hodin pronájmu, kdy pátek byl pojat jako den přípravy sálu, úklidu a instalace zařízení.

Přestože na ByteFest se nevztahuje zákon o ohlašovací povinnosti, snažil jsem se na úřadech policie i města tuto akci avizovat předem, aby nedocházelo k nedorozuměním v případech vjezdu na parkoviště, patřící v podstatě potřebám Českých drah. Takže jsem putoval "s otiskem boty na zadku" od jedné budovy k druhé, od kanceláří ke kanceláři, a všude jsem se setkával s neochotou. Nikdo prý nemá kompetence. Rozuměj: Nikdo nemá zájem se čímkoli zabývat. Je smutné, že určité "zájmové" skupiny mají taková privilegia, že si mohou uzavřít pro své pochody celé ulice a ještě mají ostrahu. Ale kulturně vzdělávací akce nemá šanci na pochopení.

Po dlouhé kalvárii jsem byl konečně na Odboru dopravy vyslyšen a tak jsem dal na web PP info o jediné možné příjezdové cestě. Velice nápomocno mi bylo vedení žst. Praha Hl.n. a Smíchov, kde jsem obdržel Povolenky k vjezdu do vyhrazených prostor ČD. Bohužel v té době jsem neměl přístup na server a web bytefest.org, takže tuto informaci neobdrželi všichni zájemci o návštěvu akce. Také termín byl avizován na prozatímním webu na hostuju.cz a tak když to hledali na bytefest.org, tak byli dezorientovaní, byla tam totiž jen předchozí akce.

Také se mi doneslo, že někteří lidé nepřijeli proto, že se zaregistroval určitý jedinec, kterého oni "nemusí". Nevím, co si kdo s kým řekl či provedl, ale právě tady na akci by si to mohli vyříkat, vysvětlit a případné neshody urovnat.   I přes tato nedorozumění a nepochopení se akce uskutečnila a věřím, že byli účastníci spokojeni jak s prostředím, tak náplní. Snad jen to, jen místo dobrého "Smíchova" byl malý Gambrinus ;)

Doufám, že i další ročník se uskuteční ve stejných prostorách a že rozum nedopustí, aby se z tohoto nádherného kulturního sálu stala přehršel "důležitých" kanceláří ještě důležitějších! institucí.

Na závěr snad jen prosba. Pokud se na této akci někomu cokoli nelíbilo, napište mi to. Bude to pro mne inspirace pro příští ročníky. Pokud jste byli spokojeni, očekávám vás příští rok.

Vláďa, Tomsoft

Foto 27,
Foto 29,